Ανθολόγιον ΣτοβαίουΟ
Άρχοντας τρία πράγματα πρέπει να θυμάται:
Πρώτον, ότι κυβερνάει Ανθρώπους.
Δεύτερον, ότι ασκεί την εξουσία του σύμφωνα με όσα ορίζουν οι Νόμοι. Τρίτον, ότι δεν θα είναι για πάντα Άρχοντας.


Αγάθων


Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.