Η Άμμωμος ΣύλληψιςΗ ΣΥΛΛΗΨΙΣ

 Μια μέρα ανάμεσα σε δύο άλλες και, ως συνήθως, καμιά νύχτα χωρίς άστρα, η μακριά κοιλιά της γυναίκας ανεβαίνει, είναι μια πέτρα και
η μόνη ορατή, η μόνη αληθινή, μέσα στον καταρράκτη. Συνέχεια

Advertisements

Οι Τέσσερις Λέξεις


 


 

Φαντασία

 

Ποιο είναι το ίδιον του ανθρώπου; Συνέχεια

ΑΜΛΕΤ


Buster Keaton (Go West)

ΚΛΑΥΔ.        Λοιπόν, Άμλετ, πού’ ναι ο Πολώνιος;

ΑΜΛΕΤ         Στο δείπνο.

Συνέχεια