Τράβα πίσω

Αυτοσχεδιασμοί με την ναυτιλία

του Θανάση Κουκάκη

Η επανασύσταση του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, υπό τον τίτλο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, δημιούργησε αρχικώς ικανοποίηση. Συνέχεια

Stanley Kubrick, the photographer