Απόλυτη είναι μόνο η ελευθερία

«Η ολοκληρωτική κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής.» Συνέχεια