Ἐλεύθερον τὸ Εὔψυχον

Αν γνωρίζεις και τον εχθρό και τον εαυτό σου, δεν θα φοβάσαι την έκβαση εκατοντάδων μαχών. Αν γνωρίζεις τον εαυτό σου αλλά όχι τον εχθρό, για κάθε νίκη που θα κερδίζεις θα υφίστασαι και μία ήττα. Αν δεν γνωρίζεις ούτε τον εχθρό ούτε τον εαυτό σου, θα πέφτεις σε κάθε μάχη. Συνέχεια