Τα βόδια και τα λιοντάρια

Ξαναθυμήθηκα το παρακάτω άρθρο με ένα ημέηλ που έλαβα πρόσφατα. Συνέχεια

Advertisements

Τα σκυλιά, πιστοί φίλοι και συμπολεμιστές

Της ELISABETH BUMILLER

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ – Συνέχεια

Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία

Η χούντα δεν τελείωσε το ’73. Συνέχεια

6 days of fire 1 day of rest

June 67 taught them RESPECT

 
 

 
 

 
 
 

ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ

Ελληνική Πολεμική Αεροπορία

 
 

 

 
 

Sun – Message (1972)

Δεν Νοιάζονται για Τίποτα

Μα τι ξύπνημα ήταν αυτό! Συνέχεια