ΠΑΣΟΚ και δέος

[…] Η ζωή του ανθρώπου δοκιμάζεται σήμερα από σοβαρή κρίση οφειλόμενη σε μια βαθιά εσωτερική διαταραχή στην εξισορρόπηση μεταξύ του εγώ και του εμείς.

Ας σταθούμε για λίγο στο βασικό αυτό πρόβλημα που έχει μια εσωτερική σχέση με πολλλές από τις εγκληματικές εκδηλώσεις της τρομοκρατικής δράσης.

Επισημαίνουμε πρώτα ότι η ύπαρξη του ανθρώπου, και ιδιαίτερα η προσωπικότητά του, δημιουργείται και ανελίσσεται μεταξύ δύο πόλων: του ορμέμφυτου της κοινωνικότητας αφ’ ενός και του εγώ αφ’ ετέρου, με τις διάφορες εγωκεντρικές του δυνάμεις όπως η αυτοσυντηρησία, το ένστικτο προς επιβολή, κ.λπ. Η ανθρώπινη προσωπικότητα, από τη φύση της είναι συγκροτημένη ως μία ενότητα εγωκεντρική, συγχρόνως δε και ως στοιχείο μιας υπερατομικής οργανικής ενότητας ομοίων μονάδων. Κάθε άνθρωπος είναι άτομο, συγχρόνως δε και ολόκληρη ανθρωπότητα. Συναισθάνεται ταυτόχρονα και επί της αυτής βάσεως ως εγώ και ως εμείς, εξ ου και η έμφυτη ικανότητά του να υποκαθίστεται ψυχολογικά στη θέση των άλλων, δηλαδή να μπορεί να κατανοεί. Το εμείς δεν είναι προέκταση του εγώ, είναι το έτερο από τα συστατικά στοιχεία της φύσης του. Γι’ αυτό και οι δύο αυτές δυνάμεις δεν πρέπει να θεωρούνται ως ευρισκόμενες μεταξύ τους σε σχέση αντίθεσης και ανταγωνισμού. Αντίθετα συνυπάρχουν κατά την εσώτερη φύση τους, όταν δεν βρίσκονται μέσα σε φυσιολογικά όρια και μέτρα, προσδιορίζονται αμοιβαία σε μια κοινή λειτουργία η οποία συντείνει στην πραγμάτωση αυτής της πολυσύνθετης ενότητας που είναι η ανθρώπινη προσωπικότητα. […]

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Του Πέτρου Παπαδάτου

 

 

Πηγές για το άρθρο και το βίντεο: Guardian, ΙΣΤΟΡΙΑ, YouTube, pathfinder.

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.