Ένα πρωτοσέλιδο, χίλιες λέξεις

 
 

Τι ‘χες Γιάννη, τι ‘χα πάντα. Συνέχεια

The Time And The Space Machine

Set phazer to stun