Έλεος δηλαδή κάποια στιγμή

Κι αφού «καθίσταται σαφές« (ναι, μόλις σήμερα κατέστη), «πως η ΕΠΟ αδυνατεί να διοικήσει και να εξελίξει», τότε τι κάθεστε και κάνετε εκεί; Συνέχεια