Το Δ’ Ράιχ

Απευθυνόμενος στους γερμανούς αναγνώστες, που είναι τσαντισμένοι επειδή θα πρέπει να πληρώνουν για εμάς Συνέχεια

ΠΑΣΟΚ και δέος

[…] Η ζωή του ανθρώπου δοκιμάζεται σήμερα από σοβαρή κρίση οφειλόμενη σε μια βαθιά εσωτερική διαταραχή Συνέχεια

Παραμύθι

Δημοκρατείς, δημοκρατεί… δημοκρατούν.


Ο οίκος που έκανε την υποβάθμιση πολίτευμα. Συνέχεια

Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς;

Κλειστοί φυσικά όλοι οι γύρω δρόμοι του Προεδρικού και του Μαξίμου. Συνέχεια