Φαντασία και Πραγματικότητα

Η νύχτα ήταν νήνεμη και η κάτωχρη άμμος σχημάτιζε ανοδικές και καθοδικές καμπύλες σαν παγωμένα θαλάσσια κύματα. Και εγώ τα διέσχιζα χωρίς έναν συγκεκριμένο σκοπό, αλλά με μια βεβαιότητα, σαν να κατευθυνόμουν από κάποιο πεπρωμένο. Συνέχεια