Ο κρατισμός βλάπτει σοβαρά την ελευθερία

Και την οικονομία.

Συνέχεια